Recyklačný poplatok

Recyklačný poplatok

 

Podľa zákona 542/2020 Zb, o výrobkoch po dobe životnosti uvádzame od 1.1.2021 výšku recyklačných poplatkov na faktúre.

Dňa 13. 8. 2005 nadobudla účinnosť novela zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch, z ktorej vyplýva výrobcom a dovozcom elektrozariadení, uvedených v prílohe tohto zákona, povinnosť financovať, zaisťovať a spolupodieľať sa na zbere a likvidáciu elektroodpadu.

Realizácia v praxi znamená navýšenie ceny výrobcom / distribútorom o tzv. Recyklačný poplatok. Tento poplatok je přeúčtováván ďalej až na konečných spotrebiteľov.

Za zvýšenú cenu spotrebiteľ nadobúda v podstate dve výhody: o niečo väčšiu šancu, že bude životné prostredie ušetrené od čiernych skládok a druhú: odpadá problém kam so starým spotrebičom (či je to počítač, televízor alebo napr. Chladnička).

Vyslúžilé elektrozariadenia alebo batérie nepatrí do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilá elektrozariadení / batérie nájdete v online vyhľadávači (viď. Odkaz nižšie).

On-line vyhľadávač zberných miest podľa Vašej lokality nájdete tu. Na týchto zberných miestach od Vás odpad prevezmú a zadarmo ho ekologicky zlikvidujú (samozrejme likvidáciu a recykláciu odpadu ste si zaplatili už pri nákupe výrobku).

Podrobný zoznam tovaru, ktorý podlieha zákonu o elektroodpadu, nájdete na stránkach spoločnosti REMA.

Spoločnosť LUMA trading s.r.o. uzavrela zmluvu so spoločnosťou REMA Systém a.s., ktorá rieši túto problematiku. V cene tovaru zakúpeného u nás, je zahrnutý recyklačný poplatok.